ГО «Київський медичний науковий центр»

Головна

Київський медичний науковий центр

Мета науково-дослідної діяльності Центру полягає в розробці актуальних наукових і науково-дослідних проблем охорони здоров'я, медичної науки та освіти.

Основними завданнями є:

1. задоволення потреб фахівців в отриманні знань про новітні досягнення у відповідних галузях науки і техніки, передовому вітчизняному та зарубіжному досвіді;

2. організація та проведення підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки фахівців лікувально-профілактичних установ;

3. організація і проведення наукових досліджень, науково-технічних і дослідно-експериментальних робіт, консультаційна діяльність;

4. наукова експертиза програм, проектів, рекомендацій, інших документів і матеріалів за профілем роботи..

Новини